Tutsakların mazeret izinlerinde değişiklik yapıldı

  • 21:15 22 Eylül 2021
  • Güncel
ANKARA- İHEP kapsamında tutsaklara ölüm veya hastalık nedeniyle verilen mazeret izinlerinde yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlanırken, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar uygulamanın dışında tutuldu.  
 
Adalet Bakanlığı tarafından uygulanan “İnsan Hakları Eylem Planı” (İHEP) kapsamında “Hükümlü ve Tutuklulara Yakınlarının Ölümü veya Hastalık Nedeniyle Verilebilecek Mazeret İzinlerine Dair Yönetmelikte” yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı.
 
Cenazeye katılma izni 2 gün
 
Yönetmelikte, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar kararın dışında tutulurken, “güvenlik bakımından sakınca oluşturmayan” tutsakların ilk ve ikinci derece akrabalarından birinin ya da eşinin ölümü halinde, cenazeye katılması için tutsağın talebi ve Cumhuriyet Savcısının onayı istenecek. Tutsaklara yol süresi hariç yalnızca 2 güne kadar cenazeye katılma izni verilmesine devam edilecek.
 
Hasta izin sayısı 2’ye çıkarıldı
 
Yine yönetmeliğe göre ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan tutsaklar dışında, yüksek güvenlikli cezaevlerinde kalan tutsakların anne, baba, eş, kardeş, çocuk ile eşin anne veya babasının yaşamsal tehlike oluşturacak önemli ve ağır bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi durumunda her bir yakını için verilen hasta ziyareti izin sayısı, birden ikiye çıkarıldı.
 
Kararda, “Bu kişilerin hasta ziyaretleri hükümlüler ve soruşturma aşamasındaki şüpheliler için cumhuriyet savcısının, kovuşturma sürecinde ise hakim ya da mahkemenin onayı gerekecek. Bu ziyaretlerin süresi yol süresi hariç bir gün olarak uygulanmaya devam edilecek” denildi.